اپلیکیشن Schoolwork اپل از همین حالا برای استفاده کاربران ارائه شده است : اپلیکیشن Schoolwork اپل,که,تاپیش از,این,در,جریان رویداد,هفتم,فروردین,معرفی,شده بود،,حالا,برای استفاده,عمومی,در اختیار کاربران,قرار گرفته,است.

کاربران,آیپدها,از همین,حالا میتوانند از,این اپلیکیشن,برای مدیریت بهتر,کلاس های درسی,خود استفاده کنند,معلم ها,و استادها,با استفاده از این,اپلیکیشن میتوانند,وظایف و,تکالیف مختلف درسی,را برای دانش آموازان,و دانشجویان,در نظر بگیرند,و در عین حال، کاربران میتوانند,با تکمیل آنها,روند پیشرفت خود,در درس ها,را مشاهده کنند.

اپل,در معرفی این,اپلیکیشن اعلام کرده که,کار با,Schoolwork به,سادگی,نوشتن,یک ایمیل است و,معلم ها,میتوانند,با نوشتن یادداشت های,مختلف و ارسال آنها,به صورت فایل PDF به دانش آموزان، تکالیف,را ارسال کنند.,گفتنی است که معلم ها,با استفاده از این,اپلیکیشن,همچنین,امکان ارسال,لینک های,مختلف را,نیز,دارند.

Schoolwork به معلم ها,همچنین,امکان ثبت روند,پیشرفت دانش آموزان رانیز,میدهد. در,حقیقت اپل,با توسعه Schoolwork تصمیم,دارد تا با,سرویس های مشابه,رقابت کند.,معلم ها,به طور,دقیق میتوانند از طریق این اپلیکیشن تمامی فعالیت های دانش آموزان را زیر نظر داشته باشند و از طریق آن روش آموزشی بهتری برای یاد دادن محتوای آموزشی بر اساس سطح یادگیری دانش آموزان را به کار گیرند.

گفتنی است,که اپل اعلام کرده,که این اپلیکیشن اطلاعات کاربران را,به صورت کاملا محرمانه,ذخیره سازی میکند,و هیچ کس,غیر از معلم ها امکان دسترسی به آنها را نخواهد داشت. در حقیقت Schoolwork میتواند به طور کاملا ایمن، از حریم خصوصی دانش آموزان و دانش جویان,محافظت کنند.,

همانطور که گفته شد،,Schoolwork در,جریان,کنفرانس,هفتم فروردین,۱۳۹۷ و در,کنار آیپد نسل,ششم,با قابلیت,پشیتبانی از,قلم استایلوساپل پنسل رونمایی شد. اپل تصمیم دارد تا با تولید محصولات سخت افزاری و نرم افزاری جدید، توجه اکثر سازمان های آموزشی,مدرن را به خود,جلب کند.